Eğitim yaşantısı bireylerin ve çevresindekilerin etkileşimli katılımı ile yönetilen uzun soluklu (yaşam boyu) bir ekosistemdir. Nitel düşünce yapısının boyut kazandırıldığı bu süreçte bireyin gelişimi, yeni öğretilerden ziyade tecrübe edilmiş eğilim parçalarının bir araya gelmesi sonucu oluşur. 

Eğitim modellerinin uygulanabilir olanları arasında, nüfus ekonomi ve nüfus eğitim dengesinin birbirine yaklaşımı soyut kavramlardır, algılanabilir birimlere dönüştüğünde üretimi tetiklemiştir. Netice üretim gelişmenin somut kanıtı olarak ortaya konulmuştur ki, bu durum ademoğlunun avcı-toplayıcı rolünden de anlaşılabilir. 

Eğitim sürecini tetikleyen "okul bazlı" eğitim güncel sorunları içermekte ve eğitim-öğretimin toplu halde yapılmasındaki hiyerarşi düzenin en önemli dezavantajlarını günümüzde sezinlemekteyiz. Ülke ekonomi, toplumsal beceri, yeti ve devinimlerinin bir tamamının tetiklenebildiği veyahut tam aksine köreltilebildiği sürecin tam olarak ortasındayız.

Eğitim sistem dışı kurallı ve okul topluluğunun imece, bu kelime günümüzde takım çalışması adını alarak yozlaştırılmış ve çalışmayan üretmeye takımlar üretmiştir, kültürünün yaygınlaşması amacını güdülmemiştir. Toplumsal eğitimin eğitici olarak yetişenlerin inisiyatif ve öngörülerinden ziyade hedefsiz okuma parçalarına dönüşmesi en önemli sorunlardan bir tanesidir. Bugün bir kaç satır yazı yazamayan eğiticilerin eğitimde söz sahibi olduğu ve eğitim verdiği şu zaman diliminde ülkede ki "AR-GE" anlayışının "inovatif (gelişmeci)" olmaktan uzak tekrarlayıcı ve kopyalayıcı olma yolunda ilerlemesi, özgünlük değerinin kalmaması önem mertebesinin en üst sıralarındadır.

Bu herhangi bir siyasi anlayışa bağlı olarak vurgulamak oldukça hatalı bir bakış açısıdır. Sebep olan yine sebebi yaratanlardır. Yani eğitim içinde eğiticiyi eğiten kurumlar (Üniversiteler, Enstitüler vs.) geleceğin eğiticisini denetlemekte yetersiz kalmaktadır. Şahısların ve kurumların bireysel kaygıları eğitimin içinde yetişene doğrudan yansımaktadır. Bu sadece bir formasyona ait değildir, eğitimin içinde olan bütün formasyonları içermektedir.